بانک شماره موبایل های مشاغل و اصناف

بانک شماره موبایل های مشاغل و اصناف، بعضی وقت ها برای معرفی شغل، محصول و یا .. نیاز به این داریم افراد دیگری در مشاغل مربوط یا غیر مرتبط را مطلع سازیم، این اطلاع رسانی می تواند از طریق ارسال ایمیل تکی و گروهی، ارسال پیامک گروهی و تکی و یا حتی تماس مستقیم با مخاطبین باشد.

58,000 تومان 41,000 تومان

حراج!